Topím dřevem- jsem nepřítel lesa?

You Are Here: Home / Rady / Topím dřevem- jsem nepřítel lesa?

Topení dřevem z dobře obhospodařovaných lesů neškodí životnímu prostředí, a už vůbec ne lesu samotnému. Proč má mnoho Čechů strach ze dřeva?

 

Jak v minulosti, tak v současné době roste v ČR velmi málo přirozených lesů. Většinou se jedná o lesy vysazené člověkem. Proto je třeba o něj pečovat podobně jako o pole či hospodářská zvířata, protože naše lesy bez pomoci člověka nepřežijí. Častým a nejfatálnějším omylem je domnívat se, že těžba dřeva probíhá na úkor lesa, že mu škodí. Přitom hlavním důvodem těžby dřeva je péče o samotný les, o jeho zdraví a stabilitu. K tomu účelu je prováděna těžba výchovná a obnovní, která se zaměřuje na vznik či obnovu kvalitnějších, odolnějších a druhově rozmanitějších lesů. Přírodní činitelé (námraza, vítr, škůdci, houbové choroby apod.) představují další nutnost těžby, která slouží např. při výskytu kalamitních škůdců k přímé ochraně ostatních zdravých stromů. Veškerá těžba dřeva je přísně regulována legislativními předpisy s ohledem na trvale udržitelné obhospodařování lesů.

 

Základním pravidlem je zasadit více než se vytěží – a to se v České republice již desítky let daří. Chybnou představou bývá právě to, že se zásoba dřeva u nás stále snižuje – takže pokud si koupím dřevo, „zmizí“ tím část lesa. Je třeba pochopit základní princip dřeva jako obnovitelného zdroje energie. Při zodpovědném hospodaření je zásoba dřeva „nekonečná“, na rozdíl od uhlí, ropy či plynu.

„V zásobě dřeva na 1 hektar lesa jsme s 246 m3/ha na 4. místě a v ročním přírůstu dřeva na hektar (7,8 m3/ha) na 6. místě pomyslných evropských tabulek. V českých lesích přiroste za rok asi 18 milionů krychlových metrů dřeva, vytěží se zhruba 14 – 15 milionů. Zásoba dřeva v našich lesích tedy rok od roku stoupá.“ (1)

Špatná pověst lesního hospodářství v ČR neodpovídá realitě.

 

Zásoba dřeva v ČR je dokonce natolik dostatečná, že se vyplatí vyvážet do zahraničí. Bilance zahraničního obchodu je výrazně kladná především díky odbytu v sousedním Rakousku a Německu. Například jen vývoz dřeva smrkového a jedle bělokoré do Německa dosáhl v roce 2012 hodnoty 150,7 milionu Kč. (2)

 

Nejen ve vyspělých západních zemích je využití dřeva výrazně vyšší (palivo, dřevostavby aj.). Česká „averze“ vůči dřevu má svůj původ v historii – po druhé světové válce bylo dřevo stanoveno jako strategická surovina, se kterou bylo nutno při tuzemském užití šetřit a jeho využití se postupně snižovalo (na rozdíl od uhlí). Nynějšímu návratu ke dřevu pomáhá relativní růst cen ostatních energií a cit pro ochranu životního prostředí. Nárůst poptávky po dřevě je způsobený hlavně větším zájmem o dřevo jako zdroj energie.

 

„Dlouhodobou vizí je, aby se během 10 let roční spotřeba dřeva na jednoho obyvatele v ČR zdvojnásobila z nynějších 0,23 m3 na 0,46 m3. V Rakousku byl během posledních 15 let zaznamenán vzrůst spotřeby dřeva na jednoho obyvatele z 0,30 m3 na 0,62 m3.“ (3)

Používání dřeva skutečně šetří životní prostředí. Problém může nastat tehdy, pokud se dřevo nakupuje z takových zdrojů, které neberou ohled na strategii trvale udržitelného hospodaření, jak se velmi často děje v zemích na východ od bývalého Československa. Toto dřevo pak ani nemusí být ve skutečnosti obnovitelným zdrojem. Dalším nešvarem jsou krádeže v lesích. Stále se najdou tací, kteří považují zajet si pro dřevo za „normální věc“, přitom se jedná o regulerní černý obchod. Nelegální jsou stejně tak příležitostné neoficiální nákupy od tzv. známého co dělá v lese. Je to jakoby někdo odléval naftu ze služebního vozu. Naštěstí díky přísnějším kontrolám policie, lesních hospodářů a daňových úřadů se tato situace lepší a poctivým lesním hospodářům tak zůstávají prostředky na povinnou obnovu lesa. Možná se jednou dožijeme doby, kdy dřevo naštípané v lese v něm zůstane tak dlouho, než si pro něj oprávněný vlastník přijede. Tak je to běžné v Rakousku, Německu ale i dalších zemích, tak proč ne i u nás?

 

Vyplatí se tedy kupovat dřevo pouze z certifikovaných lesů – často pomůžete nejen životnímu prostředí, ale i Vaší peněžence. Prodejci dřeva z certifikovaných lesů se totiž zajímají nejen o ekologičnost, ale i o kvalitu dřeva – nesnižují si náklady přimícháváním směsí a zpravidla nepoužívají podobné praktiky, které ve výsledku zvýší právě Vaše náklady.

 

Použité zdroje:

1) Lesy ČR, http://www.lesycr.cz/drevo/Stranky/default.aspx

2) Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

3) Lesy ČR, http://www.lesycr.cz/drevo/Stranky/default.aspx