POTŘEBUJI POMOC

jirka mazanec kontakt
1

Nevíte si rady?

Zavolejte mi, rád vám poradím s vaší záležitostí. Telefon:737 214 666
2

Chcete objednat telefonicky?

Stačí mi zavolat, telefonické objednání není žádný problém. Telefon: 730 578 888

POTŘEBUJI POMOC

jirka mazanec kontakt
1

Nevíte si rady?

Zavolejte mi, rád vám poradím s vaší záležitostí. Telefon:737 214 666
2

Chcete objednat telefonicky?

Stačí mi zavolat, telefonické objednání není žádný problém. Telefon: 730 578 888

POTŘEBUJI POMOC

jirka mazanec kontakt
1

Nevíte si rady?

Zavolejte mi, rád vám poradím s vaší záležitostí. Telefon:737 214 666
2

Chcete objednat telefonicky?

Stačí mi zavolat, telefonické objednání není žádný problém. Telefon: 730 578 888

POTŘEBUJI POMOC

jirka mazanec kontakt
1

Nevíte si rady?

Zavolejte mi, rád vám poradím s vaší záležitostí. Telefon:737 214 666
2

Chcete objednat telefonicky?

Stačí mi zavolat, telefonické objednání není žádný problém. Telefon: 730 578 888

TOPÍM DŘEVEM, JSEM NEPŘÍTEL LESA?

Topení dřevem z dobře obhospodařovaných lesů neškodí životnímu prostředí, a už vůbec ne lesu samotnému. Proč
má mnoho Čechů strach ze dřeva?

Jak v minulosti, tak v současné době roste v ČR velmi málo přirozených lesů. Většinou se jedná o lesy vysazené
člověkem. Proto je třeba o něj pečovat podobně jako o pole či hospodářská zvířata, protože naše lesy bez pomoci
člověka nepřežijí. Častým a nejfatálnějším omylem je domnívat se, že těžba dřeva probíhá na úkor lesa, že mu škodí.
Přitom hlavním důvodem těžby dřeva je péče o samotný les, o jeho zdraví a stabilitu. K tomu účelu je prováděna
těžba výchovná a obnovní, která se zaměřuje na vznik či obnovu kvalitnějších, odolnějších a druhově rozmanitějších
lesů. Přírodní činitelé (námraza, vítr, škůdci, houbové choroby apod.) představují další nutnost těžby, která slouží např.
při výskytu kalamitních škůdců k přímé ochraně ostatních zdravých stromů. Veškerá těžba dřeva je přísně regulována
legislativními předpisy s ohledem na trvale udržitelné obhospodařování lesů.

Základním pravidlem je zasadit více než se vytěží – a to se v České republice již desítky let daří. Chybnou představou
bývá právě to, že se zásoba dřeva u nás stále snižuje – takže pokud si koupím dřevo, „zmizí“ tím část lesa. Je třeba
pochopit základní princip dřeva jako obnovitelného zdroje energie. Při zodpovědném hospodaření je zásoba dřeva
„nekonečná“, na rozdíl od uhlí, ropy či plynu.

„V zásobě dřeva na 1 hektar lesa jsme s 246 m3/ha na 4. místě a v ročním přírůstu dřeva na hektar (7,8 m3/ha) na
6. místě pomyslných evropských tabulek. V českých lesích přiroste za rok asi 18 milionů krychlových metrů dřeva,
vytěží se zhruba 14 – 15 milionů. Zásoba dřeva v našich lesích tedy rok od roku stoupá.“ (1)

Špatná pověst lesního hospodářství v ČR neodpovídá realitě.

Zásoba dřeva v ČR je dokonce natolik dostatečná, že se vyplatí vyvážet do zahraničí. Bilance zahraničního obchodu
je výrazně kladná především díky odbytu v sousedním Rakousku a Německu. Například jen vývoz dřeva smrkového a
jedle bělokoré do Německa dosáhl v roce 2012 hodnoty 150,7 milionu Kč. (2)

Nejen ve vyspělých západních zemích je využití dřeva výrazně vyšší (palivo, dřevostavby aj.). Česká „averze“ vůči dřevu
má svůj původ v historii – po druhé světové válce bylo dřevo stanoveno jako strategická surovina, se kterou bylo nutno
při tuzemském užití šetřit a jeho využití se postupně snižovalo (na rozdíl od uhlí). Nynějšímu návratu ke dřevu pomáhá
relativní růst cen ostatních energií a cit pro ochranu životního prostředí. Nárůst poptávky po dřevě je způsobený hlavně
větším zájmem o dřevo jako zdroj energie.

„Dlouhodobou vizí je, aby se během 10 let roční spotřeba dřeva na jednoho obyvatele v ČR zdvojnásobila z nynějších
0,23 m3 na 0,46 m3. V Rakousku byl během posledních 15 let zaznamenán vzrůst spotřeby dřeva na jednoho obyvatele
z 0,30 m3 na 0,62 m3.“ (3)

Používání dřeva skutečně šetří životní prostředí. Problém může nastat tehdy, pokud se dřevo nakupuje z takových
zdrojů, které neberou ohled na strategii trvale udržitelného hospodaření, jak se velmi často děje v zemích na východ
od bývalého Československa. Toto dřevo pak ani nemusí být ve skutečnosti obnovitelným zdrojem. Dalším nešvarem
jsou krádeže v lesích. Stále se najdou tací, kteří považují zajet si pro dřevo za „normální věc“, přitom se jedná o regulerní
černý obchod. Nelegální jsou stejně tak příležitostné neoficiální nákupy od tzv. známého co dělá v lese. Je to jakoby
někdo odléval naftu ze služebního vozu. Naštěstí díky přísnějším kontrolám policie, lesních hospodářů a daňových
úřadů se tato situace lepší a poctivým lesním hospodářům tak zůstávají prostředky na povinnou obnovu lesa. Možná se
jednou dožijeme doby, kdy dřevo naštípané v lese v něm zůstane tak dlouho, než si pro něj oprávněný vlastník přijede.
Tak je to běžné v Rakousku, Německu ale i dalších zemích, tak proč ne i u nás?

Vyplatí se tedy kupovat dřevo pouze z certifikovaných lesů – často pomůžete nejen životnímu prostředí, ale i Vaší
peněžence. Prodejci dřeva z certifikovaných lesů se totiž zajímají nejen o ekologičnost, ale i o kvalitu dřeva – nesnižují
si náklady přimícháváním směsí a zpravidla nepoužívají podobné praktiky, které ve výsledku zvýší právě Vaše náklady.

Použité zdroje:
1) Lesy ČR, http://www.lesycr.cz/drevo/Stranky/default.aspx
2) Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
3) Lesy ČR, http://www.lesycr.cz/drevo/Stranky/default.aspx

team-member-image
team-member-image
team-member-image
team-member-image
Úspěšně přidáno do košíku: