Měření objemu dřeva

You Are Here: Home / O dříví / Měření objemu dřeva

Objemové jednotky pro prodej štípaného dřeva

PLM

PLM

PLM = plnometr

Je krychle o objemu 1 m3 zcela zaplněná dřevní hmotou, tzn. bez sebemenších mezer.

Základní jednotka dříví, která se používá pro statistické údaje a výpočty.

Pro prodej štípaného dřeva tuto jednotku nelze použít (z praktického hlediska je to nemožné).

PRMR

PRMR

PRMR = prostorový metr rovnaný

Prostor objemu 1 m3, ve kterém jsou vyskládaná a narovnaná polínka

Takto vyskládaná krychle obsahuje 60 – 75% dřeva

Skládat štípané dřevo je časově náročné, což se promítne ve vyšší ceně takto dodaného dřeva

PRMS

PRMS

PRMS = prostorový metr sypaný

Prostor objemu 1 m3, ve kterém jsou volně nasypaná polínka.

Takto vyskládaná krychle obsahuje cca 40% dřeva.

Při prodeji používáme tuto jednotku, protože do ceny dřeva nemusíme připočítávat nákladnou a časově náročnou lidskou práci při skládání štípaného dřeva a náklady na palety a manipulaci s nimi.

Převodní tabulka jednotek

PLMPRMRPRMS
PLM11,432,2 - 2,4
PRMR0,711,42 - 1,67
PRMS0,42 - 0,460,6 - 0,71

Uvedené koeficienty jsou pouze orientační, liší se podle délky polen a způsobu jejich vyrovnání. Na množství dřeva má také vliv jeho vlhkost – sesycháním se objem zmenšuje cca o 10%.